Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

AROI DESSERT CAFE

A. BRIEF & KPI

Brief của khách hàng: Tăng nhận diện thương hiệu, Tăng doanh thu thị trường từ Hà Nội đến Đà Nẵng

KPIs chính:

 • Facebook Ads
  • 60.000 Reachs
  • 300 Comments
  • 9.000 Engagements

Thời gian thực hiện: 16/06/2018 – 16/09/2018

B. THỰC TRẠNG – THÁCH THỨC

1. Facebook

 • Nội dung bài viết còn nghèo nàn và chưa hấp dẫn
 • Hình ảnh chưa được thu hút
 • Fanpage chưa chuẩn SEO
 • Nhận diện thương hiệu trên Facebook còn kém và chưa đồng nhất
 • Chưa mang lại được doanh thu trên Facebook

B. GIẢI PHÁP – KẾT QUẢ

1. Giải pháp

Với tình hình thực trạng và yêu cầu của Aroi Dersert Cafe, GCO ADS đã thực hiện các giải pháp sau:

 • Sử dụng lộ trình phát triển Content chuẩn và bền vững cho khách hàng
 • Sử dụng các hình ảnh thiết kế thu hút, bắt mắt
 • Thực hiện các chiến dịch quảng cáo khác nhau: Quảng cáo tương tác, Quảng cáo tin nhắn, Quảng cáo like page

2. Kết quả

 • Đạt 130% KPI so với dự kiến
 • Tăng độ phủ thương hiệu lên 40%

Hình ảnh thực tế chiến dịch

Trả lời

Chat với chúng tôi